Reference

1. A. Menarini d.o.o. Zagreb
2. AC Dujmović d.o.o. Rijeka
3. AC Kuželka d.o.o. Rijeka
4. Adria šped d.o.o. Kukuljanovo
5. Animo d.o.o. Rijeka
6. Aquafutura d.o.o. Rijeka
7. Aquarium Crikvenica
8. Astoria d.o.o. Rijeka
9. Auto kuća Lenac d.o.o. Kastav
10. Automotodrom Grobnik d.o.o. Čavle
11. Autotrans d.d. Rijeka
12. Collegium putovanja d.o.o. Zagreb
13. Društvo hrvatskog – francuskog prijateljstva Rijeka
14. EDIT RIJEKA
15. Eho marketing d.o.o. Rab
16. Ekonomski fakultet Rijeka
17. Energo d.o.o. Rijeka
18. Ford Krainc d.o.o. Rijeka
19. Free technics d.o.o. Rijeka
20. Gačina Adriatic charter d.o.o. Šibenik
21. Gard d.o.o. Rijeka
22. Garma d.o.o. Rijeka
23. Gostionica Johnson M. Draga
24. GPP Mikić d.o.o. Omišalj
25. Geoprojekt d.d. Opatija
26. Grad KRK
27. Grad LABIN
28. Gradin z.z. Rijeka
29. HNK "Rijeka" Rijeka
30. HGK – županijska komora Rijeka
31. Hotel Bonavia d.d. Rijeka
32. Hotel Therapia Crikvenica
33. Hrvatska odvjetnička komora Zagreb
34. Hrvatski veterinrski institute Rijeka
35. HRT – Radio Rijeka
36. Intel trade d.o.o. Opatija
37. Jadranka trgovina d.o.o. Mali Lošinj
38. Jadranski pomorski servis d.d. Rijeka
39. Jadranska vrata d.o.o. Rijeka
40. Jadrošped d.o.o. Rijeka
41. Jadrotours d.o.o. Rijeka
42. Javni bilježnik Vesna Ćuzela Rijeka
43. KD Čistoća Rijeka
44. Komunalac d.o.o. Opatija
45. Kvarner plastika d.o.o. Rijeka
46. Kvarner VIG d.d. Rijeka
47. Linguae d.o.o. Rijeka
48. Luka Rijeka d.d. Rijeka
49. Medicinski fakultet Rijeka
50. MGK pack d.d. Kukuljanovo
51. Metis d.d. Kukuljanovo
52. Mick d.o.o. Kukuljanovo
53. Milman d.o.o. Crikvenica
54. MMSU Rijeka
55. Novi list d.d. Rijeka
56. Obuća d.o.o. Rijeka
57. Odvjetničko Društvo Vukić i partneri Rijeka
58. Općina Jelenje
59. Općina Kostrena
60. Optima Telekom d.d. Podružnica Rijeka
61. OŠ Gornja Vežica Rijeka
62. OŠ Kantrida Rijeka
63. OŠ Pećine Rijeka
64. OŠ Trsat Rijeka
65. Phanas d.o.o. Rijeka
66. Petrol d.o.o. Zagreb
67. PIK d.d. Rijeka
68. Pletix d.o.o. Kamanje
69. Poliknika Rident Rijeka
70. Pomorski fakultet Rijeka
71. Radnik d.d. Opatija
72. RB auto d.o.o. Rijeka
73. Rijeka sport d.o.o. Rijeka
74. Russian maritime register Rijeka
75. S.O.L.E.N. d.o.o. Rijeka
76. Sladis d.d. Rijeka
77. SKD Bazovica Rijeka
78. SOS dječje selo Hrvatska Zagreb
79. Sveučilište u Rijeci
80. Tehnički fakultet Rijeka
81. TIA partner d.o.o. Kukuljanovo
82. Tower center Rijeka d.o.o. Rijeka
83. Transagent d.o.o. Rijeka
84. Triglav osiguranje d.d. Zagreb – podružnica Rijeka
85. Turistička zajednica Grada Rijeke
86. Viktor Lenac d.d.
87. Zajednica crvenog križa PGŽ
88. Zajednica sportova PGŽ
89. Zapadni trgovački centar d.o.o. Rijeka
90. Zlatna kava d.o.o. Matulji
i mnogi drugi…